Mercedes: Senzati turns the Mercedes Sprinter into a four-wheeled luxury jet… Automotive

Senzati turns the Mercedes Sprinter into a four-wheeled luxury jet